אשכולית, פומלה ופומלית בעץ אחד

שאלה

לק"י נשאלתי מאדם שיש בגינתו עץ הדר הכולל סוגים שונים של אשכולית- פומלה, פומלית, כיצד יש להפריש מעשר, הם כל זן בפני עצמו, או (אם כבר מקל להחשיבם כאותו מין, לענין כלאיים) מאחד על כולם? תודה

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


מכיוון שכל הפירות הללו אינם כלאים זה בזה, והלכה פסוקה היא שכל שאינם כלאים זה בזה יכול להפריש מזה על זה. על כן אפשר להפריש מאשכוליות על פומלה ופומלית וכן להפך, ואפילו אם יש אשכולית אדומה ג"כ אפשר להפריש על פומלה, מכיוון שהלכתית הם מין אחד. 


בריאות איתנה והרבה שמחה

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ב אדר תש"פ 20:32