אני מנוי לבית האוצר האם ומה הוא הנוסח הפרשת תרו"מ שיש לומר

שאלה

התחלתי לגדל ירקות בחצר, עשיתי מנוי לבית האוצר, אבל עדיין לא ברור לי בדיוק איזו ברכות לומר. האם זה "להפריש תרומת ומעשרות" ואחר כך "מה שאמר עכשו יחול על כל מין בנפרד" וגם "הרי זו תרומה גדולה על הכל"?

תשובה

שלום ומועדים לשמחה

המנוי לבית האוצר נותן פיתרון רק לעניין קיום מצוות נתינת המעשרות ללוי ולעני וכן פתרון לחילול מעשר שני ונטע רבעי שהמטבע המיועד לך ונמצא  ברשותנו ואנו דואגים שתהיה תמיד אפשרות לחלל עליו את המעשר שני ונטע רבעי.

אך את ההפרשה עצמה וכן ברכותיה יש לומר תמיד כאשר מפרישים מפירות טבל, וכן יש לומר את כל הנוסח כולו.

ולכן שתקטוף מן הירקות שבחצרך יש להוציא קצת יותר ממאית ולומר את נוסח ההפרשה עם הברכה בתחילה.

אך מ-א' תשרי החלה שנה שלישית לשמיטה והיא שנת מעשר עני ולכן בהמשך הנוסח אינך מפריש מעשר שני אלא מעשר עני. ולכן אין לברך על פדיון המעשר שני כי הוןא לא קיים השנה . 

רבני מכון התורה והארץ | י"ט תשרי תשע"ח 20:39