3 שאלות מעשיות בנושא השמיטה

שאלה

1) אם כל עניינה של השמיטה היא ושבתה הארץ מדוע אנו עושים פעולות? גם אם זה היתר וזה לצורך אוקמי?

2) לגבי טיפול בעציצים בבית מה נקרא קומה ראשונה? יש מקומות שבכדי להגיע לקומה הראשונה צריך לעלות מדרגות.

3) אם יש לי עציצים במרפסת? כיצד אטפל בהם? האם מותר או לא?

תשובה

לעמיחי שלום וברכה,

 

בתשובה לשאלותיך:

1) ראשית יש לזכור שהתורה לא אסרה את כל המלאכות, כך שהכוונה של "ושבתה הארץ", היא באופן יחסי. לפיכך גם כשחז"ל גזרו על כל המלאכות הם גזרו על מלאכות של צימוח ולא ש"תיעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה".

2) הפוסקים שעשו הבחנה בין קומה ראשונה לקומות אחרות הכוונה להבחנה בין ריצוף שצמוד לאדמה, שהם הגדירו אותו כמו סלע שמחוברת לאדמה שודאי שאסור לזרוע עליה. לפיכך כל ריצוף שמנותק מהקרקע יש הרבה פוסקים שהקלו לגביו יותר. גם אם קורים לזה קומה ראשונה.

3) מותר לטפל בעציצים במרפסת פתוחה כמו בגינה דהיינו מלאכות "לאוקמי". לעומת זאת מרפסת סגורה דינה כבית שמותר לעשות שם גם פעולת לאברויי אם העציץ מנותק, ובשעת הצורך ניתן להקל גם בזריעה

 

בברכת התורה והארץ,

אהוד אחיטוב

 

הרב אהוד אחיטוב | תמוז תשע"ד