פירות האילן בשנה השמינית

שאלה

האם יש קדושת שביעית בפירות העץ בשנה הבאה?

תשובה

למעשה יש לנהוג קדושת שביעית בשמינית בכל אותם פירות שכבר בשנת השמיטה (ה'תשע"ה) הגיעו לשליש גידולם – אף אם נמשך גידולם בשמינית (להגדרה המדויקת של הבאת שליש, ראה; קטיף שביעית פ"ו סעי' ה הע' 7).

משום כך גם בשנה השמינית יש לבדוק שמא הפירות שאנו רוצים לקנות בשוק עשויים להיות קדושים בקדושת שביעית. לשם כך יש להסתכל בלוחות קדושת שביעית בהם מפורטים זמני קדושת שביעית לפי הפירות השונים (ראה גם בספר קטיף שביעית עמ' 395). 

הרב אהוד אחיטוב | כסליו תשע"ד