סחיטת רימונים של שביעית

שאלה

האם מותר לסחוט מיץ מרימונים שגדלו בשביעית?

תשובה

קיים איסור לסחוט מיץ מפירות שביעית, אך זהו דווקא במיני פירות שאין דרך רוב בני אדם לשתות את המיץ שלהם. אולם פירות שרוב בני אדם שותים לעיתים את המיץ הנסחט מהם, ולדעות מסוימות דווקא אם רוב הפירות בארץ ממין זה מיועדים לסחיטה – מותר לסחוט אותם אף שהם קדושים בקדושת שביעית. לפיכך, מכיוון שבשנים האחרונות קיימת כמות מסחרית של מיץ רימונים טבעי, או של נקטרים המכילים מיץ רימונים טבעי – הרי שניתן להתיר בפשטות גם הכנת מיץ מרימונים של שביעית (עפ"י קטיף שביעית סב, יט-כ ובהע' שם).

הרב אהוד אחיטוב | כסליו תשע"ד