משלוח מנות של פירות שביעית

שאלה

האם מותר לכלול במשלוח מנות תבשילים שיש בהם קדושת שביעית?

תשובה

להלכה אסור לפרוע חוב בפירות שביעית (רמב"ם הל' שמיטו"י פ"ו ה"י). לאור זאת יש האוסרים לשלוח פשטידות שיש בהם קדושת שביעית כמשלוח מנות בפורים. כיוון שלדעתם גם פריעת חוב הלכתי אסורה בפירות שביעית. אולם יש המתירים משום שאין מדובר כאן על פריעת חובה ממונית שבין שני אנשים שרק היא אסורה בפירות שביעית. אך גם האוסרים מודים שלאחר שקיימו את החיוב ההלכתי במשלוח הראשון – ניתן יהיה לשלוח בשאר המשלוחים תבשילים שיש בהם קדושת שביעית.

אולם כאשר רוצים להחזיר משלוח מנות למי שכבר שלח לנו – יש האוסרים לעשות כן בתבשילי שביעית, כיוון שמקרה זה נחשב לפריעת חוב שבין שני אנשים – אף שזהו רק חוב שמחמת הנימוס (שו"ת תורה שלמה לרבנו יוסף חיים זצ"ל מבגדד). אכן, במקום שאין מקפידים להחזיר מנות לכל מי ששולח – יתכן שגם לדעה זו יהיה מותר להחזיר תבשילים שיש בהם קדושת שביעית (ראה התורה והארץ ח"ו עמ' 216).

אך ניתן לפתור את הבעיה באופן מעשי: כאשר מוסיפים בכל משלוח בפורים שתי מנות נוספות (מיני מאפה וכדו') שאין בהם קדושת שביעית, ואז ניתן לכלול בהם גם תבשילים שיש בהם קדושת שביעית, ובאופן זה ניתן לשלוח ולהחזיר מנות בפורים ללא כל מגבלה. 

הרב אהוד אחיטוב | כסליו תשע"ד