טיפול בעציצים במרפסת בשמיטה

שאלה

בס"ד

שלום הרב,

כיצד אני מטפל בעציצים בשנת השמיטה במרפסת(פתוחה\סגורה למחצה)?

וכן האם מותר לעשות את כל המלאכות בעציץ אם זה נקרא בית? כגון תלישת עלים \ זריעה \ חרישה וכדומה.

תשובה

בנוגע להבחנה בין מרפסת מקורה ללא מקורה, ההגדרה דומה לסוכה, דהיינו מרפסת ללא תקרה או תקרה למחצה - המקום המקורה המוקף לפחות שלוש מחיצות, דינו כבית, היות ויש גם תקרה וגם מחיצות. אך מתחת לכיפת השמים אין זה מוגדר כבית.

לפיכך, אם זה נקרא בית והעציץ מנותק מותר לעשות את כל המלאכות בשעת הצורך? אך בנוגע לזריעה או שתילה - רצוי להימנע אלא כשיש צורך. הגדרת צורך כוללת גם צורך לימודי רפואי כלכלי וכדו'

הרב אהוד אחיטוב | תמוז תשע"ד