היסודות ההלכתיים של אוצר בית-דין

שאלה

מהו "אוצר בית דין" ומהו היסודות ההלכתיים עליו הוא מבוסס?

תשובה

מערכת אוצר בית-דין מטפלת בתוצרת שיש בה קדושת שביעית שהופקרה כדין על ידי הבעלים ודואגת שהיא תגיע לצרכנים. החידוש ההלכתי שבה (עפ"י תוספתא שביעית פ"ח) שלשלוחי בית-דין מותר לקטוף תוצרת שביעית באופן הרגיל ובכמויות מסחריות. כיום בעלי המטע הם שמתמנים כשלוחי ב"ד, והם מטפלים בגידולים אלו אך ורק בהתאם להנחיות בית הדין ששלח אותם.

פירות אלו יש בהם קדושת שביעית ואסור לעשות בהם מסחר, לפיכך הם מחולקים לצרכנים והתשלום הוא עבור כלל ההוצאות הכרוכות בעבודות בשדות ובמטעים בהובלה ובחלוקה לצרכנים. באופן זה יפעל בית הדין של "אוצר הארץ" באספקת התוצרת שיש בה קדושת שביעית (ירקות שיתחילו לצמוח בשישית ויילקטו בשביעית וכן בהמשך השביעית בפירות שיתחילו לגדול בשביעית). 

הרב אהוד אחיטוב | כסליו תשע"ד