האם יש בעיה עם שנת השמיטה לעבוד השנה בקטיף בחודשים אוגוסט עד אוקטובר

שאלה

הרב שלום, אני רוצה לעבוד השנה בקטיף בחודשים אוגוסט עד אוקטובר בע״ה! האם יש בעיה עם שנת השמיטה השנה? ממש תודה רבה!

תשובה

שלום וברכה 

 

פירות האילן בתקופה זו (בתחילת השנה בשביעית כל שחנטו בשנה השישית ) אינם קדושים בקדושת שביעית אלא שייכים לשנה השישית ולכן מותר לקטוף אותם כרגיל.

ירקות בתחילת שנה שביעית הולכים אחר לקיטה. ולכן הינם קדושים בקדושת שביעית. ולכן אם הפירות שייכים לאוצר בית דין הרי אתה שליח בית הדין ומותר לך לעבוד בקטיף למען הציבור.

ואם הירקות גדלו בקרקע שנמכרה בהיתר מכירה, הרי הם ירקות של גוי שאין עליהם קדושת שביעית . אך ראוי שהקטיף לא יעשה ע"י יהודי ואם אין לך עבודה אחרת אתה יכול לעבוד בקטיף זה.

 

בברכה,

אברהם סוחובולסקי

הרב אברהם סוחובולסקי | תמוז תשע"ד