אפשר עדיין לשתול עץ נוי מעציץ נקוב? ומה הדין לגבי עץ פרי מעציץ נקוב?

שאלה

שלום. האם אפשר עדיין לשתול עץ נוי מעציץ נקוב? ומה הדין לגבי עץ פרי מעציץ נקוב?

תשובה

ב"ה

עצי נוי מעציץ נקוב אפשר לשתול עד כ"ט באלול, אך אם יש חשש שגוש האדמה
יתפורר, מותר לשתול רק עד ט"ו באלול.

עצי פרי בעציץ נקוב ניתן לשתול רק אם הם היו מונחים בוודאות על האדמה
בכ"ט באב ללא כל חציצה ביניהם לקרקע (לא על בטון, פלריג וכו'), אם הם לא
היו מונחים כן, או שאף יש ספק בכך, אסור לשותלם.

 

בברכת התורה והארץ,
דוד

הרב דוד אייגנר | אלול תשע"ד