קדושת שביעית בבוטנים

שאלה

בס"ד קראתי את המאמר "עונת המעשר בבוטנים" מאוד מעניין . הרב פתר את הבעיה בשנים הרגילות. מה ניתן לעשות בשנה הששית שנכנס לשביעית. אם יש כמות של בוטנים שיגיעו לגידול שליש אחרי ראש השנה הרי צריך לשמור עליהם קדושת שביעית.

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

במקרה של ספק, אם ישנה תערובת של פירות שחלקם שייכים לשנה השישית וחלקם לשביעית, יש לעשר בלי ברכה את הפירות, ומאידך לשמרם בקדושת שביעית.

בברכה

דוד

הרב דוד אייגנר | כ' חשון תש"פ 10:41