תפוחים מגוי

שאלה

חברים קנו לנו תפוחים מגוי. כנראה כזה שמוכר בשוק או על הכביש.

האם יכולה להיות בעיה של ערלה? האם יש תקנה לפירות או שיש לזורקם?

האם יש להפריש תרומות ומעשרות ללא ברכה?

תשובה

ב"ה

 

שלום וברכה

כעיקרון יש איסור ערלה גם ביחס לפירות נכרים (בהנחה שאכן מדובר בתפוחים שגדלו אצל הגוי). לפיכך עצם העובדה שהפירות גדול אצל נוכרי אינה מסירה מאתנו את החשש שמא יש לפנינו פירות בתוך שנות ערלה. לפיכך גם כשקונים מנוכרים צריך תעודה שהפירות שלפנינו נקטפו מעצים שעברו שנות העורלה שלהם.

בדיעבד אם כבר קנו או קיבלו הפירות מותרים באכילה - כיוון שרוב התפוחים המשווקים הם אחרי שלוש שנות ערלה- לפיכך מי שקיבל או קנה אותם רשאי לאוכלם ואינו צריך לזרוק אותם.

לעומת איסור עורלה שנוהג גם בפירות נכרים בארץ-ישראל  - אין  תרומות ומעשרות בפירות שגדלו ונקטפו ונגמרה מלאכתם בבעלות הנכרים. לפיכך אם התפוחים גם גדלו אצל הגוי- הם פטורים מתרו"מ. אם יש ספק בדבר עליכם להפריש תרו"מ בלא ברכה.

 

בברכת התורה והארץ,

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | תמוז תשע"ד