קניית עץ מגוי לעניין ערלה

שאלה

חבר שלי קנה עץ זית בן 30 בערך ושתלו בגינתו. העץ גודל בארץ ע"י גוי בשדה של גוי, העץ נקנה במשתלה כשהוא מכוסח לגמרי כשנקנה אבל סביר להניח שגידל פרות בעבר. במשתלה שורשי העץ היו עטופים בבד יוטה (מחורר) והוא עמד ע"ג הקרקע. אחרי השתילה האם העץ חייב בערלה? באופן כללי ופרטי פה האם יש חיוב על השנה הרביעית בגלל נטע רבעי? באופן כללי ופרטי פה מה המשמעות של גידול העץ ע"י גוי בשדה של גוי?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

עץ זית שהיה לו גוש גדול במיוחד, שיכול להחזיק את העץ לפחות שבועיים, ועומד על הקרקע, ואין נתק בינו לבין הקרקע, וכפי שאתה כותב (צריך שוב לבדוק את הפרטים) אין למנות שנות ערלה חדשות. אולם מכיוון שאינני יודע כיצד ואיך הגיע העץ למשתלה (דבר שאפשר לברר) הרי כל זמן שהדברים לא ברורים יש להתיחס לעץ כספק ערלה שהוא איסור תורה ולכן יש להחמיר בו מספק ולמנות שנות ערלה חדשות. אם יהיו יותר פרטים בעניין אפשר להגיע למסקנות אחרות.
אין משמעות לכך שהעץ היה עץ גוי לעניין ערלה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |