פסיפלורה- ערלה וברכה ראשונה , בלינצ'ס- הפרשת חלה

שאלה

מה דין פסיפלורה לעניין ערלה ולעניין ברכה ראשונה (ע"י חיפוש
באתר ראיתי שתי תשובות סותרות)?
מה דין בלינצ'ס (שאינו מטוגן ונעשה על מחבט יבש) לעניין הפרשת
חלה ומדוע?

תשובה

בעניין הפסיפלורה יש מחלוקת אחרונים.
בלינצ'ס במחבת יבשה דינם כמאפה.

 

 

הרב יעקב אריאל |