ערלה

שאלה

שלום

יש לי בן דודה שגר בצרפת והוא רוצה להביא לארץ עץ פרי. העץ עוד מעט בן שלוש שנים (עדיין ערלה)
כשיביא את העץ לארץ האם יצטרך לספור שנות ערלה שוב?
האם דין ערלה תקף בחו"ל?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד´

כשיבוא לארץ וינטע באדמתה יצטרך למנות שנות ערלה חדשות. דין ערלה בחו"ל הוא רק מהלכה למשה מסיני.

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/10/2013 3:33:35 AM