ערלה באילן הנטוע בעציץ נקוב

שאלה

מה דינו של אילן הנטוע בעציץ נקוב עם נקב של 2.5 ס"מ המונח במשתלה על ריצפת בטון או יריעה לעניין מניין שנות ערלה לאחר העברתו לאדמה .

תשובה

צריך למנות מחדש.

הרב יעקב אריאל |