ערלה בעץ לימון בעציץ

שאלה

לגבי עץ לימון שנרכש במשתלה כשהוא בתוך שק. המוכר (הלא דתי) נתבקש להביא עץ שלא יהיה ערלה והוא בחר עץ שלדבריו בן יותר מג שנים. העץ נרכש והועבר לעציץ נקוב המונח על גבי רצפה על הגג, מעט לפני טו בשבט תשע. העץ החל להניב לימונים כבר מעט אחרי כן. כיצד יש לחשב שנות ערלה לעץ זה?
נטע רבעי ותרו"מ בברכה?

 

 

תשובה

א. מוכר אינו נאמן כיון שהוא משביח את מקחו.
ב. גם לדבריו מכיון שהעץ הונח על רצפה הוא היה מנותק מן הקרקע ואין ברירה אלא להתחיל למנות שנות ערלה מחדש, או לקנות עץ ממשתלה בפיקוח שיש תיעוד ברור מה עברו.

הרב יעקב אריאל |