עץ פרי מעציץ לקרקע

שאלה

עץ פרי שהיה בעציץ בעל נקב של כ-20 מ"מ והעץ בן כ-6 שנים, הועבר מהעציץ ונשתל בקרקע, האם חייב בערלה או שאפשר לאכול מפירותיו כבר היום?

תשובה

יש לבדוק תחילה כיצד עמד העציץ במשתלה האם היה על הקרקע ממש ללא הפסק (כגון: בטון, רצפה שלחן), באם עמד כל השלבים על הקרקע יש לבדוק כיצד הייתה הנטיעה בקרקע האם הגוש נשאר שלם או שפורר והוכנס לקרקע ללא גושו. אם התמלאו כל התנאים דלעיל, היה נקב כל השנים, עמד על הקרקע, נשתל בגוש, אפשר למנות שנות ערלה מהמשתלה, באם לא התמלאו כל התנאים יש למנות שנות ערלה משעת הנטיעה בשדה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |