סחורה בשביעית ומצע מנותק

שאלה

א. לפי מה שהרב השיב לגבי סחורה בפירות שביעית אני מבין שלא ניתן לקנות פירות מאדם שלא שומר הלכות שמיטה, הרי נוהגים להקל ב"שמור ונעבד", כיצד זה מסתדר?

ב. לפי מה שהרב ענה לגבי מצע מנותק אני מבין שאם יש עציצים במרפסת סוכה עם דפנות וסכך ללא ניילון למטה זה נחשב מחובר גם לענין ערלה וכאשר יעבירו לאדמה לא צריך לספור שנית שנות ערלה?

תשובה

א. שמור ונעבד זהו דין בפירות ולא דין במסחר. דהיינו אכילת הפירות מותרת אבל כיצד סוחרים בכך.

ב. אנו הולכים לחומרא לשני הכוונים, ואם היה במרפסת לעניין ערלה יחמירו למנות שנות ערלה חדשות.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |