ניכוש עשבים בשמיטה

שאלה

האם מותר בשנת השמיטה לנכש עשבים רעים שגדלים ליד ערוגה של עצי פרי, כיוון שהם מיותרים והם שואבים מהעץ את המים?

תשובה

עשבים רעים שלוקחים מים מהעץ אפשר לרסס אותם ובכך לא צריך כיסוח. אם אין ברירה אחרת אפשר לכסח בחרמש מוטורי מעל פני הקרקע.

בברכת התורה והארץ
כתיבה וחתימה טובה
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |