חממת מצע מנותק, ערלה וכלאיים

שאלה

לגבי חממת מצע מנותק.

מהם החומרים המומלצים על ידכם? איזה סוג נילון וכדו'?

האם נכון שאפשר לכסות חממה ברשת בלבד ללא נילון? אם כן איזה סוג של רשת?

לענין ערלה: עץ שהיה בממשתלה וגדל לפי כל התנאים של עציץ נקוב והועבר אח"כ ברכב סגור במשך נסיעה של כמה שעות האם הדבר מהווה בעיה לענין המשך מנין שנות הערלה של העץ? האם יש בעיית ערלה בפלפל חריף עם מתוק? וכן עגבניות שרי עם עגבניות רגילות?

האם מותר לזרוע בתבנית הנבטה ירקות מסוגים שונים ללא הקפדה על מרחקים מבחינת כלאיים? מה הטעם שקטניות ובתבואה החמירו חז"ל לענין הרחקה בענין כלאיים?

תודה מראש על תשובותכם

תשובה

שלום וברכה !

 

1. לגבי חיפוי הקרקע - החיפוי חייב להיות מיריעה האטומה למים ולכן יש לתכנן מראש את ניקוז עודפי המים מהשטח.

2. ניתן לכסות את גג החממה ברשת בתנאי שחומר הכיסוי דהיינו חוטי הרשת מהווים יותר ממחצית מהשטח הכללי של הרשת (רוב חומר לעומת אויר).

3. ערלה - העברת העץ במשאית אינה מפסיקה את מנין שנות הערלה. בתנאי שהעץ היה מחובר לקרקע ומועבר בגוש מספיק גדול שיכול להתקיים ממנו שבועיים.

4. פלפל - מתוך השאלה ניכר שהכוונה לכלאים ולא לערלה. אין בעיית כלאים בין שני זני הפלפל.

5. עגבניות - אין בעיית כלאים בין שני זני עגבניות.

6. ניתן לזרוע בתבנית מינים שונים כשניכר שכל אחד בחור נפרד.

7. החמרה בקטניות ובתבואה - כך חז"ל בחכמתם גזרו ואנו מקבלים את כל קביעותיהם.

 

בהצלחה

מוטי שומרון

אג' מוטי שומרון | תמוז תשע"ד