הרכבה בעץ זית בן 15 שנה

שאלה

עץ זית בן 15 שנה שקיצצו את ענפו והירכיבו עלו ענף מעץ אחר של זית מה אהיה דינו לענין עורלה?

תשובה

הדבר תלוי בשאלה מה היה גובה ההרכבה, אם הרכיבו את הענף במרחק קטן מטפח מהקרקע (10 ס"מ) אזי יש לספור מחדש את שנות הערלה, ואם בגובה העולה על כך, אין צורך לספור מחדש את שנות הערלה.

הרב דוד אייגנר | חשוון תשע"ה