הכנות להעתקת עץ כדי שלא להתחיל לספור מחדש שנות עורלה

שאלה

קיים אצלי עץ נטוע, באתר זמני. מדובר בעץ נשיר שכרגע הוא בתרדמה. איך כדאי לעשות את ההכנה להעתקתו, כדי שלא אתחיל לספור מחדש שנות עורלה? והאם ניתן לקבוע מה גילו של העץ אם לא זוכרים מתי בדיוק הוא נשתל?

תשובה

בס"ד

 

לאריאל שלום וברכה,

א. הכי טוב לדאוג שהאדמה לא תהיה יבשה לגמרי ולא בוצית לגמרי אלא אדמה מגובשת, כך ניתן להוציא את העץ עם גוש אדמה בנפח כזה שרגילים למכור אותו במשתלות.

ב. ניתן לבדוק את גיל העץ - אך לא ניתן לדייק ברמה של שבועות -- כך שלא ניתן לדעת אם הוא ניטע לפני ט"ו באב או אח"כ.  כמו כן יתכן שהוא הגיע מהמשתלה בגיל גדול יחסית ולא סופרים באופן מובהק את שנות הערלה מהמשתלה.

 

בברכת התורה והארץ,

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | תמוז תשע"ד