דין ערלה בפסיפלורה

שאלה

מה דין הפסיפלורה לעניין ערלה, ומה דינה לעניין ברכה ראשונה ?
שמעתי שהרב עובדיה יוסף פסק שאין בנ דין ערלה האם זה נכון?

 

 

תשובה

יש בכך מחלוקת בין האחרונים.

 

הרב יעקב אריאל |