ברכת האילנות

שאלה

האם מותר לברך ברכת האילנות על עץ שהוא עורלה?

 

ברשותי עץ פרי הדר הנמצא ב-3 שנותיו הראשונות. נותרו בו מספר פירותמשנה שעברה. האם פירות אלו מעכבים אתברכתהאילנותאע"פ שיש בו פריחה חדשה? האם עדיף לקוטפם ולהשליכםלפני ראש חודש ניסן כדי לא להיכנס לספק?

תשובה

אף שיש הרבה פוסקים הסוברים שאפשר לברך ברכת האילנות על עץ בהיותו ערלה, שכן לא נעשה מעשה איסור (כמו בעץ המורכב כלאיים), מ"מ נראה שלכתחילה לא כדאי לברך על עץ שהוא עדיין ערלה מפני ספק ברכות להקל.

ראה הגהות רע"א לשו"ע או"ח סי' רכו ובחוברת אמונת עתיך חוב' 16 עמ' 35

 

 

אמנם אין לברך ברכת האילנות על עץ ערלה, ויש לבחור עץ אחר שפורח ואינו ערלה, אך ברור שגם אם נשארו פירות ערלה על העץ ויש פרחים חדשים שבע"ה ייהפכו לפרי וכבר אין בהם ערלה, מותר לברך ברכת האילנות והרי הם בכלל ליהנות בהם בני אדם.

הרב יואל פרידמן | ניסן-אייר תשס"ז