קניית עצי פרי

שאלה

אנחנו מתכננים גינה חדשה. רוצים לקנות שתילים, וגליתי שמשתלת מרמלשטיין עומדת תחת ההשגחה של המכון שלכם. כנראה, כשקונים שתילים הם מגיעים עם תעודה שמבררת שנות גידול השתיל ושמוכרים את השתיל עם גוש עפר מספיק גדול שלא צריכים להתחיל למנות ערלה מחדש. שמעתי שיש כמה שיטות לגבי גוש העפר. לפי איזה שיטות אתם פוסקים. (יש לנו לפעמים אורחים מחמירים) גם רציתי לקנות עצי אתרוג, האם ההשגחה שלכם דואגת לכך שהם בלתי מורכבים? תודה

תשובה

שלום וברכה

אשריכם שאתם זוכים לקיים מצוות נטיעה באדמת הקודש.

אכן משתלת מרמלשטיין בגני טל עומדת תחת פיקוחנו לענין ערלה וכלאים.

גודל הגוש צריך לאפשר קיום של העץ בהשקייה רגילה במשך שבועיים. ראה : משנה ערלה פ"א מ"ג, שו"ע יו"ד סי' רצד סעי' יט, שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רכה, רא"ש הלכות קטנות, ערלה סי' ד, משפט כהן, סי' ח', חזו"א, ערלה סי' ב ס"ק יא-יב. 

לגבי אתרוג. העצים כמובן אינם מורכבים.

בהצלחה

מוטי שומרון


אגרונום מוטי שומרון | כ"א אייר תשע"ח 10:03