קביעת שנות ערלה

שאלה

נטעתי עץ בגינה לפני טו' באב התשע"ד. לפי חשבוני, אנחנו לאחר שנות הערלה. כעת שנת נטע רבעי. מה הדינים לגבי הפירות? מה עלי לעשות בפועל? תודה רבה על תשובתך .

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


כל הפירות שחנטו לאחר טו בשבט תשע"ח הם של שנה חמישית ויש להפריש תרו"מ כדין ובברכה, והשנה יש להפריש ולתת מעשר עני לעניים, ואם קשה לך עשה הסכם בבית האוצר שליד מכון התורה והארץ שם יתנו בעבורך גם מעשר ראשון וגם מעשר עני. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ט' סיון תשע"ח 22:04