פרות מעצים ממשתלה

שאלה

בס"ד
העץ היה בתוך שק סגור עם האדמה שלו. השק היה מונח על האדמה במשתלה ועל המתכת של המשאית בזמן ההובלה. בזמן השתילה לא התפורר גוש האמדה.
מה דין הפירות?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

אם המידע ידוע בוודאות, דהיינו שכל תקופת הגידול היה על האדמה, א"כ אפשר למנות שנות ערלה מהשעה שהשתיל נעשה במשתלה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |