פסיפלורה בין שכנים

שאלה

מה דינה של פסיפלורה ששנשתלה כגדר בין שתי משפחות בענין ערלה? מה דין הפירות של הפסיפלורה הגדלים בצד שלנו אם השכנים הם ששתלו את הפסיפלורה והם שמשקים אותה? האם הם הפקר ואפשר לאכלם ללא תרומות ומעשרות? כמו כן האם יש לשכנים מחויבות לגזום את השיח שבצד שלנו אם זה מפריע לנו?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


באופן עקרוני הפסיפלורה נחלקו בה האחרונים לרוב הספרדים מוגדר כירק ואילו להרבה מהאשכנזים הוא עץ (זה לא ממש מחלוקת אשכנזים וספרדים, אלא זה יצא כך הלכתית). מכיוון שלגבי האשכנזים (לרובם) זה עץ צריך לחכות שנות ערלה. 

הפירות בהלכה תמיד הולכים לפי השותל והנוטע מכיוון שאנו הולכים לפי העיקר. אבל אם ישאלום והם יאמרו שהם מרשים אין זה הפקר אלא נתינת רשות וחייבים בתרו"מ. אלא א"כ השכנים בעל העץ יאמר שהם מפקירים את הפירות לכל המעוניין ואז דינו כהפקר הפטור מתרו"מ. 


שנה טובה

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"א תשרי תשע"ט 12:51