פטל אילן או ירק

שאלה

לרב המשיב שלום ותודה מראש על התשובה שתי שאלות לגבי שיח פטל: 1. אני מבין שאין ערלה בפטל, האם אכן כך? 2. האם שיח פטל יכול להשתתף ולהאסר בכלאי זרעים, והאם הוא יכול להאסר בכלאי הכרם אם גפן עולה מעליו. תודה משה

תשובה

שלום רב, 

אכן נפסק שהפטל הוא ירק (כך פסק מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א). אמנם כתבתי במאמר שיש 2 זנים בפטל האחד נקרא פרימוקן והשני פלורוקן. מבחינה הלכתית יש עדיפות לפרימוקן כיוון שהוא נותן פרי גם בשנה הראשונה (וגם בשנייה), ואילו הפלורוקן נותן פרי רק בשנה השנייה. אך למעשה כאמור כל מיני הפטל דינם כירק.

ב. ומכאן לשאלה ב' ברור שאי אפשר לתפוש את החבל משני קצותיו, דהיינו שאם פוסקים שאין ערלה בפטל, מחשיבים אותו כוודאי ירק וממילא יש לו את כל איסורי כלאי הכרם כירק רגיל. ואתו כנ"ל לגבי כלאים זרעים עם מיני ירקות או תבואה אחרים.

מצ"ב מאמר שכתבתי בעניין הפטל.

בברכה, 

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | א' תמוז תשע"ט 10:39