ערלה בפאפיה

שאלה

האם דין פרי הפאפאיה כמו עץ או אדמה? כמה זמן לאחר שתילה אפשר לאכול?

תשובה

שלום וברכה

לגבי ערלה בפאפיה ישנה מחלוקת. הרב עובדיה זצ"ל פסק שדינה כירק ואין בה דין ערלה. ישנם פוסקים אחרים שמחמירים לנהוג בה דין ערלה.

בברכת התורה והארץ

מוטי שומרון

אגרונום מוטי שומרון | י"ח תמוז תשע"ח 9:52