ערלה בעציץ שאינו נקוב

שאלה

שתיל של לימונים שכעת גובהו 2מטר ועליו כיתוב שהיחור היה בשנת 2015 אך אין המשתלה יודעת לתאריך אם נעשה בתחילה או בסוף השנה הלועזית...השתיל מונח בעציץ שאינו נקוב,קומה שנייה, האם יש דרך לדעת לאור הנתונים הנ''ל לגבי ערלה או רבעי , והאם יש מקום להקל כיון שזה דרבנן ... אם לא מה עושים עם הפירות שמא יש בהם קדושה. תודה רבה

תשובה

שלום רב, 

קשה מאד לענות על שאלה כשיש חוסר מידע. יש שתי נקודות שרלוונטיות כדי לענות על השאלה: א. מתי נזרע או נשתל השתיל במשתלה. ב. האם השתיל עמד במשתלה על הקרקע או על מצע מנתק. 

א. במקרה שאתה מתאר העץ מצוי כעת על רצפה מרוצפת ולכן דינו כגדל בעציץ שאינו נקוב. אנו מתייחסים אליו כאל חיוב ערלה מדרבנן. אך ייתכן שבתחילה (בעת ייצור השתיל) הוא עמד על הקרקע ולכן חיובו הוא מדאורייתא וחיוב זה להיכן הלך? על כל פנים, למעשה יש להתייחס לחיוב העץ כאל ספק דאורייתא. 

ב. לגבי התאריך מסומן שייצור השתיל היה בשנת 2015, ויש ספק אם נוצר בתחילתה או בסופה של שנה זו. דא עקא ששנת 2015 הייתה שנת שמיטה ורוב המשתלות אינן מייצרות שתילים בשנת שמיטה, לכן אני מניח שייצור השתיל היה בסוף שנת 2015 (כהערת אגב אם ייצרו את השתיל בשנת השמיטה ללא שום היתר ייתכן שיש חיוב לעקור אותו).

שנת 2015 מסתיימת בטבת תשע"ו וכאמור אני מניח שייצור השתיל היה בין תשרי תשע"ו לטבת תשע"ו. 

ג. בעיקרון מחמת ריבוי הספקות היה מקום להתיר (ספק רבעי) את הלימונים שחנטו לאחר טבת תשע"ט אך למעשה כיוון שההפרש בין טבת לבין שבט הוא חודש בלבד, לכן יש להתיר את הלימונים שיחנטו לאחר ט"ו בשבט תשע"ט ויבישלו בסוף שנת תשע"ט תחילת תש"פ.

בברכה, 

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | ט' סיון תשע"ח 9:15