ערלה בעץ בוגר

שאלה

שלום וברכה, ברצוני לשאול מה דינו של עץ בוגר שנעקר עם אדמה, הובל בעציץ על רכב ללא נגיעה של העציץ בקרקע במהלך הנסיעה, ונשתל מחדש בקרקע אחרת עם האדמה שלו. האם יש לחשב מחדש שנות ערלה ונטע רבעי או שמא העץ עדיין נחשב בוגר ופירותיו מותרים באכילה? בברכת כל טוב, יעל.

תשובה

שלום וברכה

השאלה המרכזית היא מה נפח גוש האדמה שנשאר סביב השורשים לאחר העקירה ביחס לנוף העץ.

אם נפחו של גוש השורשים מספיק גדול כדי לאפשר לעץ להתקיים במשך שבועיים עם השקייה רגילה, כפי שניתנה לפני העקירה, אז אין צורך במנין שנות ערלה מחדש. אם גוש האדמה התפורר במהלך העקירה, ההובלה או השתילה , יש למנות ערלה מחדש.

הובלת העץ על המשאית אינה מבטלת את מנין שנות הערלה לרוב הפוסקים.

בברכת התורה והארץ

מוטי שומרון 

אגרונום מוטי שומרון | י"ח תמוז תשע"ח 23:40