ערלה בספק

שאלה

שלום. יש לאחי עץ לימונים בחצר. הוא אינו יודע מתי שתלו את העץ (הוא קנה את הבית, יחד עם העץ), אך הגנן שמטפל לו בגינה טוען כי לפי הבנתו (כנראה, מראה העץ וכד') כבר עברו עליו שנות הערלה. הגנן איש דתי. האם ניתן לסמוך על דבריו ולאכול מהלימונים הגדלים על העץ. אם א"א לסמוך על דבריו, כיצד יש לנהוג בפירות העץ, האם יש לחכות ג' שנים משעה שהוא רכש את הבית? בברכה ובתודה מראש.

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


יתכן שהגנן צודק בדבריו אודות גיל העץ, אבל מניין לנו שהעץ ניטע מתחילה בגינה, שמא הגיע לגינה בהיותו גדול, וכאשר היה במשתלה לא עמד על הקרקע, וא"כ יש למנות משעת נטיעה. לכן אם לא יודעים מתי ניטע, ומכיוון שאנו (הרב קקו והחזו"א) חושששים לערלה דאורייתא גם בזמן הזה, ראוי להחמיר בג' שנות ערלה משעה שברור שהעץ היה בקרקע. 


שלום וברכת ד'

יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ג שבט תשע"ט 22:53