ערלה באבוקדו

שאלה

קיבלתי מתנה מחקלאים שאינם שומרים תורה ומצוות ארגז אבוקדו. האם יש מקום לחשוש לערלה? אין לי אפשרות לברר מהם.

תשובה

שלום וברכה

יתכן שהפירות ערלה. יש זני אבוקדו שמניבים בגיל 3.

בברכה

מוטי שומרון

אגרונום מוטי שומרון | כ"ד ניסן תשע"ח 12:12