עץ פרי בוגר, נשתל במקום לפני כ12 שנה. בעליו לא עשה לפירותיו מעולם פדיון נטע רבעי, האם חייב בפדיון או לא,

שאלה

עץ פרי בוגר, נשתל במקום לפני כ12 שנה. בעליו לא עשה לפירותיו מעולם פדיון נטע רבעי, האם חייב בפדיון או לא, ואם כן האם בברכה, ומה לגבי תרומות ומעשרות? יישר כח.

תשובה

שלום

רק יבול השנה הרביעית של העץ משעת נטיעתו  הוא קדוש בקדושת נטע רבעי ויש לחללו קודם אכילתו.

כפי האמור העץ בן 12 הרי פירותיו חולין ויש להפריש מהם תרומות ומעשרות.

רבני מכון התורה והארץ | כ"ד תשרי תש"פ 11:47