עץ לימון שהיה בשק במשך שנים

שאלה

רכשתי עץ לימון בוגר (בן כ-10 שנים) מאדם ירא שמים. העץ נעקר מהאדמה לפני יותר מ-4 שנים הוכנס לשק עם האדמה שלו ושהה במשתלה בשק. העץ הגיע לגנתי והורד ע"י מנוף. אני הוצאתי את השק ונטעתי את העץ באדמה. העץ נותן פרי למעלה מ-6 שנים. האם אני יכול לאכול מידית מהפירות ללא חשש?

תשובה

אם השק במשתלה עמד על הקרקע, הרי שהוא נחשב כמחובר ואפשר להמשיך לספור לו שנות ערלה. אולם אם לא עמד על הקרקע, אלא משטח בטון וכדו', צריך לספור שנות ערלה. כמו כן, השק צריך שיהיו בו נקבים אולם אם הוא מפלסטיק אטום וכדו', צריך למנות שנות ערלה חדשות.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |