שתלתי עץ בתמוז תשע״א מתי אוכל לאכול מפרותיו?

שאלה

אם שתלתי עץ בתמוז תשע״א מתי אוכל לאכול מפרותיו?

יעקב

תשובה

מותר לאכול את הפירות שיחנטו החל מטו בשבט תשע"ד ואילך, דינם הוא נטע רבעי, ויש לחללם, ברוב המקרים כשקונים עץ מוכן ממשתלה חיוב הנטע רבעי הוא רק מספק ולכן יש לחלל ללא ברכה.

 

בברכת התורה והארץ,

דוד אייגנר

הרב דוד אייגנר | אב תשע"ד