עצי פרי שניטעו לפני ט"ו באב התשע"ב

שאלה

עצי פרי שניטעו לפני ט"ו באב התשע"ב.מתי הפירות מותרים לאכילה?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

 

כל הפירות של העץ שיחנטו מט"ו בשבט תשע"ה יהיו נטע רבעי ומותרים באכילה. הם יהיו גם קדושים בקדושת שביעית. 

 

בברכת התורה והארץ,

יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי | אב תשע"ד