נטע רבעי בעצים ממשתלה

שאלה

שלום רב,
רציתי לדעת, הלכה למעשה, מה הדין בעץ שנלקח ממשתלה בתוך שקית (גדולה, מן הסתם) מלאה אדמה (מנוקבת קלות כנראה), ונשתל עם האדמה שבשקית (אך בלי השקית) בחצר בית פרטי. בהגיע השנה הרביעית לנטיעתו בחצר, יש לו פירות. אם נאמר שזה נטע רבעי, אז נוכל לברך על פדיון נטע רבעי, ואם נאמר שגם גידולו במשתלה נמנה, אז נברך על הפרשת/פדיון תרומות ומעשרות. ואם נאמר שזה ספק רבעי ספק לא, אז לכאורה לא נוכל לברך אף אחת מהברכות משום ספק ברכות להקל על כל אחת מהן.
מה הדין והאם ניתן לברך את אחת הברכות הנ"ל?
בתודה

תשובה

 

שאלת חכם חצי תשובה. אם הדבר מסופק אי אפשר לברך. אולם צריך להוסיף לספקותיך שהינך צריך באותם פירות הן לפדותם מנטע רבעי והן לקיים בהם מצוות תרומות ומעשרות בלי ברכה! 

הרב יעקב אריאל |