לימון נטע רבעי

שאלה

קראתי מאמרך על הלימון. אצלנו הבעיה יותר עדינה. תשעו היא שנת נטע רבעי לפרות שחונטים אחרי טו בשבט. הקודמים הם ערלה. כיצד לזהות את המותרים?

תשובה

שלום וברכה !

עצה פשוטה - תסיר מהעץ את כל הפירות לפני טו בשבט תשע"ו, היות והם ערלה מחד, ומאידך הסתיימה השמיטה. כל הפירות שיחנטו לאחר ט"ו בשבט תשע"ו יהיו נטע רבעי.

בברכה

מוטי שומרון

אגרונום מוטי שומרון | י"ז תשרי תשע"ו 23:29