יין מענבי שנה רביעית

שאלה

האם ניתן להכין יין מענבים שנה רביעית?

תשובה

לאחר חלול אפשר לעשות יין מנטע רבעי.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |