חילול נטע רבעי על מטבע של בית האוצר

שאלה

בס"ד שלום לכב' הרב. א, בגינתי 3 גפנים שניטעו בתמוז התשע"ב. ב, אני מנוי בקרן המעשרות של מכון התורה והארץ. שאלה:כיצד עלי לקיים את מצוות פדיון נטע רבעי השנה? שהיא שנת שמיטה. האם המנוי משמש גם לצורך זה? בתודה יצחק כהן

תשובה

בס"ד ח"י אייר שנת השבע ה'תשע"ה

                                

                                חילול נטע-רבעי - על מטבע של בית האוצר

ליצחק

שלום וברכה וכל טוב

אם העצים היו חשופי-שורש בזמן שנטעת אותם הרי שהגפנים שחנטו עכשיו הם מוגדרים כפירות שנה רביעית באופן ודאי שצריך לחלל אותם על המטבע בברכה. אולם עם נטעת אותם בגוש אדמה, יתכן לומר ששנות הערלה שלהם התחילו כבר שנה קודם לכן. ואף שלמעשה איננו מסתמכים על כך לקולא, אך לחומרא שלא לברך על החילול אנחנו חוששים שמא זמן נטיעתם בגינתך הוא לא זה שהתחיל את מניין שנות הערלה של הפירות. לפיכך, במקרה שנטעתם את הגפנים כשהם היו בגוש אדמה - עליכם לחלל רק מספק ולומר את נוסח חילול נטע-רבעי בכל בציר ובציר של הענבים - אך ללא ברכה.  

ב. בכל מקרה של חילול נטע-רבעי בין אם זה חילול ודאי ובין אם זה חילול מספק  - הנך רשאי להשתמש במטבע הרשומה על שמך בקרן.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | י"ח אייר תשע"ה 11:44