הדליה על מוטות בשביעית

שאלה

האם מותר להדלות עגבניות/גפנים על מוטות בשביעית לצורך גידול?

תשובה

הדליה היא פעולה שבאה להציל את הפירות, אחרת הגפן תפגע, וכמו כן העיצוב על כן נהוג להתיר מלאכה זו. אולם צריך ברור מיוחד בכל חלקה האמנם הפעולה באה לשם הצלת הפרי.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |