האם יש בעצים האלה נטע רבעי?

שאלה

עצי המנגו והאבוקדו שהרב קבע על סמך תיאורי שחלפו בהם מניין שנות הערלה.
מה הדין לגבי נטע רבעי בעצים אלו? וא’’כ, כיצד לעשות זאת?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

אם אין ערלה אין נטע רבעי, וכפי הנאמר בשאלה העצים למעלה מעשר שנים, וא"כ כיצד יתכן כעת לספור נטע רבעי. ברור שאין כל צורך (לפי הנאמר בשאלה).

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | כסליו תשע"ו