דין נטע רבעי

שאלה

כיצד אפשר לאכול פירות השיכים לדין נטע רבעי בימינו? אני לא כזה בקי בהלכה אבל אני יודע שאפשר לחללם בכסף או בפרי אחר.
מה עושים עם הפרי שאליו העברתי את הקדושה??

נ.ב פרי בוסר או ערלה שגדלו בשמיטה כיצד לנהוג בהם מחמת קדושת שביעית?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד´

א. מחללים את הפירות התלושים על פרוטה מיוחדת, אומרים של הפירות נטע רבעי שכאן הם מחוללים על פרוטה ורבע שבמטבע שיוחדה לנטע רבעי, ואז אפשר לאכול את הפירות.
פירות ערלה של שמיטה אין בהם קדושת שביעית כיוון שהם איסורי הנאה, ואפשר להשמידם.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/10/2013 3:41:58 AM