בעניין חילול נטע רבעי בברכה

שאלה

1. יש לי עצי פרי ששתלתי בתאריך יב אב תשס"ה. קניתי אותם במשתלה, ועד השתילה הם היו בתוך דליים קטנים מפלסטיק. לא היו להם בדלי נקבים גדולים במיוחד אלא אלה הסטנדרטים.
האם לאור זה ניתן לומר שפרי שחונט אצלי בעץ עכשיו הוא נטע רבעי ודאי ואפשר לחללו בברכה?

2. אני קוטף מהעצים בכל פעם 2-3 פרות. האם צריך לחלל בברכה, האם לחלל בברכה על כל פעם שאני קוטף או שאולי עלי להתכוון בברכה גם על הפרות שעדיין על העץ?

תשובה

1. מכיוון שהיו לעציצים נקבים, יש לחוש שמא אפילו נקבים קטנים מחברים, ואם עמד על הקרקע במשתלה א"כ הרי הפירות כעת הם של עץ בן חמש, ועל כן נראה שכדאי לחלל ולהפריש תרומות ומעשרות בלא ברכה. אולם אם במשתלה היה על גבי אבן או מצע מנתק הרי הוא נטע רבעי גמור ויש לחללו בברכה.

2. יש לברך על כל קטיף וקטיף. אמנם יש דרך שהיא למספר ימים, אולם אם אין חשש של אכילה ללא חילול, עדיף לברך כל פעם בפני עצמו.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |