נטענו בגינתינו עצי פרי. נאמר לנו ע"י הגנן שהעצים הם לפחות בני שנתיים. כיצד נכון לנהוג בפירותיהם? לנהוג עורלה משעת הנטיעה?

שאלה

שלום, נטענו בגינתינו עצי פרי באב תשע"ו (לפני טו באב ובתוך גוש אדמה). נאמר לנו ע"י הגנן שהעצים הם לפחות בני שנתיים. כיצד נכון לנהוג בפירותיהם? לנהוג עורלה משעת הנטיעה? לחשב את שנת הנטיעה כשנה שניה? ומה המשמעות לגבי נטע רבעי (בברכה/ללא ברכה)? תודה.

תשובה

שלום

אין להסתמך על חישוב שנים של הגנן, משום שהחישוב הבוטני לא מועיל  תמיד ג"כ לחישוב ההלכתי. יכול להיות שהעץ אכן בן שנתיים אך אם היה מונח בעציץ לא נקוב , ואם כן ברגע שניטע באדמה אין משמעות לשנים שהיה בעציץ לא נקוב. ויש למנות שנות ערלה מהנטיעה ואילך.

לכן אם לא היה פיקוח הלכתי (אישור מרבנות שהמשתלה המקפידה על חשבון שנות ערלה) יש למנות משעת הנטיעה בגינה  כדין ספק  דאוריתא (איסור ערלה) לחומרא.

אכן הואיל וואנו מסופקים מה היה ההסטוריה של העץ לכן לאחר שלוש שנים אכן כל הפרות יהיו פירות נטע רבעי ויש לחלל את כולם , אך מחמת הספק יש חשוש שהפירות כבר משנה חמישית והם חייבים בתרו"מ. לכן יש להפרישד תרו"מ כבכל שנה אך לא לברך על הפרשה זו ולהוסיך כפי שמוזכר בסוף הנוסח ואם הפירות רבעי הרי הם (כל הפירות) מחוללים על מטבע וגם את החילול יש לומר בלא ברכה לפניה הואיל ואנו מסופקים . 

רבני מכון התורה והארץ | ה' תמוז תשע"ח 15:17