נטיעה שנחתכה מעל טפח ואח"כ כוסתה

שאלה

שלום.
נשאלתי ע"י בעל כרם:
בשנתה השניה של הגפן גוזמים אותה ומותירים 2 "עיניים" בלבד, כאשר גובהה בין 12 ל15 ס"מ, ומקפידים שלא לחתוך מתחת ל-12 ס"מ ע"מ להשאיר טפח לכל הדעות, כדי שלא להתחיל את ספירת הערלה מחדש. לעיתים בעקבות הגשמים מצטבר סחף אשר מכסה את הגפן שנותרה כמעט לגמרי ומתגבש, וודאי שלא נראה טפח מעל הקרקע. האם יש בכך בעיה?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

הצורך בטפח הוא לכתחילה בלבד, ועל כן אם יש חששות אין להחמיר. רק לכתחילה יש להקפיד שיהיה 8 ס"מ.

צום החמישי לששון ולשמחה
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |