מניין שנות ערלה בעציץ

שאלה

שלום רב. ראשית תודה. שנית, קניתי אתמול שתיל גדול יחסית של תפוז סיני. במשתלה הוא היה בשק מסיבי שחור ואצלי אני מתכנן לגדלו בתוך עציץ. לדעת הבעלים במשתלה העץ כבן שנתיים שלוש. מה עלי לעשות כרגע כמה לספור לשנות ערלה והחל ממתי. לפי מה להחשיבו. סליחה על הבורות..

תשובה

שלום רב!

ערלה נוהגת כשהשתיל מחובר ישירות לקרקע וגם כשהשתיל מונח בתוך עציץ או שק שחור כמו שתיארת או כל דבר אחר החוצץ בינו לבין הקרקע, אלא שבאופן הראשון כשמחובר לקרקע נוהגת בו ערלה מהתורה, ואילו באופן השני כשיש דבר החוצץ בינו לבין הקרקע נוהגת בו ערלה מדרבנן. אין לנו ידיעה ברורה כמה זמן הונח השתיל בשק השחור, לכל הפחות נניח שהיה שם כשנה (מפאת הגודל שתיארת וכן עדות בעל המשתלה), ולכן בגלל שמדובר על אותה דרגת חיוב נוכל להמשיך למנות את שנות הערלה. לאור זאת הפירות יהיו

ערלה עד ט"ו בשבט של שנת תש"פ. דין זה נכון אם השתיל יונח בעציץ שאינו מחובר כלל לקרקע, לא ישירות ולא דרך נקב. אם כוונתך בשאלה לשתול בעציץ המחובר לקרקע הפירות יהיו אסורים עד טו בשבט של שנת תשפ"א.

הרב שי לוי | ט"ו סיון תשע"ח 9:37